Uchwały zarządu

Nr 252/6/06 z dn. 19-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie organizacji punktów kontaktowych ZPORR w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego polegającej na zatrudnieniu w nich pracowników. więcej

Nr 251/6/06 z dn. 19-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na wynagrodzenia dla członków Komisji Oceny Projektów dla Działań 2.5 i 2.6 z Priorytetu II oraz Działania 3.4 z Priorytetu III ZPORR. więcej

Nr 250/6/06 z dn. 19-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielania dotacji na realizację projektów własnych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w ramach Działania 2.5 „Promocja przedsiębiorczości” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – konkurs I – 2006 r., I transza. więcej

Nr 249/6/06 z dn. 19-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podpisywanie Umów o dofinansowanie Projektów w ramach Priorytetu 3 – Rozwój Lokalny Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomiędzy Samorządem Województwa a Beneficjentami. więcej

Nr 248/6/06 z dn. 19-12-2006

uchwała w sprawie udzielania dotacji wnioskodawcom w ramach Działania 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa” Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dla konkursu nr 1/3.4/I-II/2006. więcej

Nr 247/6/06 z dn. 19-12-2006

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na organizację szkolenia dla pszczelarzy z Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 246/6/06 z dn. 19-12-2006

w sprawie porozumienia z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „Polska Ekologia” dotyczącego organizacji cyklicznych „Mazowieckich Festiwali Żywności”. więcej

Nr 245/6/06 z dn. 19-12-2006

w sprawie zakup usługi polegającej na wynajmie powierzchni wystawienniczej na potrzeby prezentacji Województwa Mazowieckiego na Międzynarodowych Targach Produkcji Ekologicznej BioFach 2007, które odbędą się w Norymberdze w dniach 15-18 lutego 2007. więcej

Nr 244/6/06 z dn. 19-12-2006

w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie korekty nakładów inwestycyjnych i zdjęcia z ewidencji księgowej wartości zaginionego urządzenia na zadaniu p.n.: „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków „Dębe”, wchodzącego w skład „Budowy Wodociągu Północnego – II etap”. więcej

Nr 243/6/06 z dn. 19-12-2006

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie opracowania pn. „Inwentaryzacja cennych alei i szpalerów przydrożnych na terenie Województwa Mazowieckiego” więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.