Uchwały zarządu

Nr 2618/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 3 do Umowy Nr 1/NI.I.III/07 z dnia 7 marca 2007r. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2617/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2616/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego oświadczenia o współfinansowaniu projektu w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IV C. więcej

Nr 2615/98/07 z dn. 12-12-2007

w sprawie zawarcia umowy dotyczącej realizacji przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. zadań Samorządu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2614/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół Gminnych w Starej Błotnicy”. więcej

Nr 2613/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przeznaczenia środków finansowych na realizację dotacji celowej na zadanie „Naprawa dachu na budynku Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu”. więcej

Nr 2612/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dla Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisywania umów i aneksów do umów z beneficjentami „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami. więcej

Nr 2611/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent B. więcej

Nr 2610/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji celowych z budżetu Województwa Mazowieckiego w formie refundacji na zrealizowane zadania dofinansowywane w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza komponent D. więcej

Nr 2609/98/07 z dn. 12-12-2007

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania dotacji celowych w ramach „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.