Uchwały zarządu

Nr 1665/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie podwyższenia poziomu dofinansowania dla projektu nr Z/2.14/I/1.3.2/2912/09 „Poprawa dostępności i jakości świadczeń medycznych udzielanych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Siedlcach poprzez doposażenie w nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną” realizowanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 - 2006. więcej

Nr 1664/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie zakupu tabliczek grawerowanych, papieru ozdobnego i nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „AGROLIGA 2009”, których wręczenie nastąpi podczas XI Dożynek Województwa Mazowieckiego - Siedlce 2009, które odbędą się w dniu
30 sierpnia 2009 r. na błoniach siedleckich.
więcej

Nr 1663/256/09 z dn. 30-06-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów przeprowadzenia konferencji
nt. „Przetwarzania własnych surowców spożywczych w gospodarstwach rolnych Mazowsza – szanse i uwarunkowania” w Delegaturach Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.
więcej

Nr 1662/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej Prezesowi Zarządu Instytucji Filmowej
„Max – Film” S. A. z siedzibą w Warszawie.
więcej

Nr 1661/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty wierzytelności Województwa Mazowieckiego należnej od Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Zwoleniu.
więcej

Nr 1660/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Gołotczyźnie. więcej

Nr 1659/256/09 z dn. 30-06-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. więcej

Nr 1658/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce. więcej

Nr 1657/256/09 z dn. 30-06-2009

w sprawie przyznania bezpłatnych miejsc w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych w Warszawie. więcej

Nr 1656/256/09 z dn. 30-06-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie realizacji w roku akademickim 2008/2009 projektu własnego Samorządu Województwa Mazowieckiego - „Mazowieckie Stypendium Doktoranckie”, w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Działania 2.6 „Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.” więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.