Uchwały zarządu

Nr 1673/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 4 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 1672/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie stanowiska Sejmiku Województwa Mazowieckiego
w sprawie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 roku przez Narodowy Fundusz Zdrowia oraz współpracy podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie opieki zdrowotnej mieszkańcom Województwa Mazowieckiego.
więcej

Nr 1671/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Województwo Mazowieckie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności budynku położonego na nieruchomości przy ul. J. Mireckiego 10 w Radomiu. więcej

Nr 1670/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza” z komponentami w 2009 r. więcej

Nr 1669/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie skargi Stowarzyszenia zwykłego „Augustówka - Małe Siekierki IV” na uchwały: Nr 5/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia
9 lutego 2009 r. i Nr 63/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2009 r., odmawiające usunięcia naruszenia prawa i utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla Vattenfall Heat Poland S.A. Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie.
więcej

Nr 1668/259/09 z dn. 06-07-2009

w sprawie wycofania z porządku obrad Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.