Uchwały zarządu

Nr 1718/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie skierowania do zaopiniowania przez związki zawodowe zrzeszające nauczycieli projektu Regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród Marszałka Województwa Mazowieckiego i nagród dyrektora placówki. więcej

Nr 1717/260/09 z dn. 07-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup wydawnictw książkowych jako nagród indywidualnych i zbiorowych dla klubów sportowych i szkół, wręczanych na imprezach sportowych i sportowo – rekreacyjnych odbywających
się na terenie Województwa Mazowieckiego w 2009 roku.
więcej

Nr 1716/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie wydatkowania środków finansowych w celu udzielenia pomocy finansowej
w 2008 r. w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego realizującym ogólnopolski program „Moje Boisko – Orlik 2012”.
więcej

Nr 1715/260/09 z dn. 07-07-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wydatkowania środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”. więcej

Nr 1714/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie udzielenia dotacji dla Szpitala Kolejowego im. Wł. Roeflera w Pruszkowie,
ul. Warsztatowa 1.
więcej

Nr 1713/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Wojewódzkiego Zespołu Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 1712/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Mazowieckiego Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku. więcej

Nr 1711/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr J. Psarskiego w Ostrołęce. więcej

Nr 1710/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie przyznania nagrody rocznej dla Dyrektora Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. więcej

Nr 1709/260/09 z dn. 07-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej
przy Samodzielnym Wojewódzkim Zespole Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.