Uchwały zarządu

Nr 1830/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 1829/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-111/08 Akademia Przedsiębiorczości III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
więcej

Nr 1828/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-112/08 Płocka Szkoła Małej Przedsiębiorczości III realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
więcej

Nr 1827/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, ocenionych podczas IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów wraz z protokołem z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów
w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2008 dla Działania 8.1 Poddziałania 8.1.1 ,,Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
– projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, trwającego od dnia 23 czerwca 2008 r. do dnia 17 lipca 2008 r.
więcej

Nr 1826/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 1825/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej Powiatowi Ostrołęckiemu na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej Dąbrowy -Antonia - Warmiak - Łączki - Pisz, w odcinku zlokalizowanym na terenie Gminy Łyse\". więcej

Nr 1824/263/09 z dn. 17-07-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku w sprawie przyjęcia list beneficjentów, realizowanych zadań i kwot dotacji celowych w ramach realizacji „Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza\" z komponentami w 2009 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.