Uchwały zarządu

Nr 1974/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym w 2009 roku. więcej

Nr 1973/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie upoważnienia do podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007
– 2013.
więcej

Nr 1972/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 1 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\"
dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1971/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 1 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI \"Wykorzystanie walorów naturalnych
i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji\" dla Działania 6.1 \"Kultura\" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1970/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 1 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/1.3/1/2008 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1969/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.2 „Rozwój e-usług” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 1968/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 11 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1967/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 10 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1966/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 6 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 1965/267/09 z dn. 28-07-2009

w sprawie zatwierdzenia i realizacji projektu nr POKL.06.02.00-14-113/08 Przedsiębiorczość szansą dla kobiet realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy
w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.