Uchwały zarządu

Nr 2099/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestów w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.5/2008 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 18 sierpnia 2008 r. do 30 września 2008 r.
więcej

Nr 2098/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2009 – 2010 projektu systemowego „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo
– Informacyjnych w zakresie innowacji” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji.
więcej

Nr 2097/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie zatwierdzenia do realizacji w latach 2009 – 2011 projektu systemowego „Podnoszenie kompetencji kadr Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego odpowiedzialnych za proces implementacji RSI – budowa nowoczesnych profesjonalnych kadr regionu Mazowsza” realizowanego w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.2 Transfer wiedzy, Poddziałania 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji. więcej

Nr 2096/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie wyrażenia zgody na dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem. więcej

Nr 2095/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Warmińsko – Mazurską Specjalną Strefą Ekonomiczną terenu w gminie Ciechanów - Województwo Mazowieckie. więcej

Nr 2094/269/09 z dn. 11-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej
na rok 2009 w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego do grupy partnerskiej europejskich regionów PURPLE.
więcej

Nr 2093/269/09 z dn. 11-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej
na rok 2009 w związku z przystąpieniem Województwa Mazowieckiego
do Międzynarodowego Zrzeszenia Airport Regions Conference.
więcej

Nr 2092/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów udziału Samorządu Województwa Mazowieckiego
w XXXIII Targach Sztuki Ludowej odbywających się w terminie 21 – 30 sierpnia
2009 r. na Rynku Głównym w Krakowie.
więcej

Nr 2091/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie zakupu usługi polegającej na promocji Województwa Mazowieckiego poprzez ekspozycję logo Mazowsza przez zespół ludowy „Solec” podczas występów
w Bułgarii i Serbii.
więcej

Nr 2090/269/09 z dn. 11-08-2009

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie aranżacji przestrzeni wystawienniczej oraz elementów stoiska Województwa Mazowieckiego w 2009 roku oraz wydatkowania środków na realizację zadania. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.