Uchwały zarządu

Nr 2165/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. więcej

Nr 2164/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej

Nr 2163/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie współorganizacji wizyty studyjnej dziennikarzy mediów hiszpańskich, która odbędzie się w terminie 11 – 12 września 2009 roku. więcej

Nr 2162/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Łąck dotyczącego promocji Mazowsza poprzez współorganizację pleneru malarskiego „Melodie Mazowsza” oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.
więcej

Nr 2161/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie zakupu usługi zorganizowania konferencji członków Ogólnopolskiego Klubu Szkół Reymontowskich, która odbędzie się w Chlewiskach. więcej

Nr 2160/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów usługi polegającej na przygotowaniu oprawy artystycznej na stoisku Województwa Mazowieckiego, pokrycia kosztów usługi gastronomicznej i noclegowej oraz zakupu artykułów spożywczych i materiałów dekoracyjnych potrzebnych do przygotowania stoiska promującego Województwo Mazowieckie podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009, które odbędą się w terminie 21 – 24 października 2009 roku w Poznaniu. więcej

Nr 2159/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów związanych z prezentacją Województwa Mazowieckiego podczas Targów Regionów i Produktów Turystycznych Tour Salon 2009, które odbędą się w terminie 21 – 24 października 2009 roku. więcej

Nr 2158/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie pokrycia kosztów produkcji czterech odcinków programu telewizyjnego pod roboczym tytułem „Rowerem po Mazowszu” i jego emisji na antenie „TVP INFO” we wrześniu 2009 r.
więcej

Nr 2157/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie Umowy pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawą a Województwem Mazwieckim dotyczącej przyznania dotacji celowej na dofinansowanie zadania pn. „Ikony Zwycięstwa - transForm” realizowanego przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki.
więcej

Nr 2156/271/09 z dn. 18-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Powiatem Płockim dotyczącego promocji Mazowsza podczas Święta Chleba oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.