Uchwały zarządu

Nr 2271/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie umowy z EGO s.c. z siedzibą w Warszawie, 00 - 071, ul. Krakowskie Przedmieście 13 (lok. 29 - 30) na wykonanie „Usługi doradczej w zakresie wsparcia Instytucji Zarządzającej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 w zakresie przygotowania oraz odbioru badania ewaluacyjnego pn. Ocena kryteriów wyboru projektów pod kątem zapewnienia skutecznej i najbardziej efektywnej realizacji celów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013”.
więcej

Nr 2270/273/09 z dn. 31-08-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej
na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 2269/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków w ramach Poddziałania 9.1.3 ,,Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych”, Działania 9.1 – „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnianie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych
w systemie oświaty”, Priorytetu IX –Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.
więcej

Nr 2268/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2267/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie odwołania Dyrektora Wojewódzkiego Publicznego Zakładu Onkologicznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie. więcej

Nr 2266/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie Statutu Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2265/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Dzielnicą Praga
– Północ Miasta Stołecznego Warszawy, dotyczącego promocji Mazowsza podczas koncertu Orkiestry Sinfonietta Cracovia pod dyrekcją Krzysztofa Pendereckiego odbywającego się 5 września 2009 roku w Katedrze Praskiej w Warszawie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia.
więcej

Nr 2264/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Suchożebry, dotyczącego współorganizacji festynu „Złota Jesień w Suchożebrach” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej

Nr 2263/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Dąbrówka, dotyczącego współorganizacji wystawy „Ocalić tożsamość” oraz wydatkowania środków na realizację porozumienia. więcej

Nr 2262/273/09 z dn. 31-08-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowiecki a Gminą Siennica dotyczącego współorganizacji imprezy kulturalnej pn.: „Dni Siennicy” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.