Uchwały zarządu

Nr 2742/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia trzech list rankingowych wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności
i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 6 kwietnia 2009 r.
więcej

Nr 2741/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/9.1.1/2009 dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 15.04.2009 r. do dnia 27.05.2009 r. więcej

Nr 2740/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 4 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\"
dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 2739/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej
oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 2738/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Priorytetu VII
– Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.
więcej

Nr 2737/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.3/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałanie 8.1.3 „Wzmacnianie lokalnego partnerstwa na rzecz adaptacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 6 maja 2009 r. do 3 czerwca 2009 r.
więcej

Nr 2736/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 15 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 2735/294/09 z dn. 28-10-2009

w sprawie zatwierdzenia listy nr 2 pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego
z preselekcją RPOWM/7.1/1/2008 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków
dla rozwoju kapitału ludzkiego” dla Działania 7.1 „Infrastruktura służąca ochronie zdrowia i życia” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.