Uchwały zarządu

Nr 2818/296/09 z dn. 03-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów współorganizacji III Sejmiku Turystycznego Województwa Mazowieckiego połączonego z Międzynarodową Konferencją „Chopin i jego Mazowsze w dwusetną rocznicę urodzin”, który odbędzie się w terminie 4 – 5 listopada 2009 roku w Karolinie. więcej

Nr 2817/295/09 z dn. 03-11-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/9.5/2009 dla Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne
na obszarach wiejskich”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 18 maja 2009 r. do dnia 16 czerwca 2009 r.
więcej

Nr 2816/295/09 z dn. 03-11-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/7.3/2009 dla Działania 7.3 „Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007- 2013 trwającego od dnia 1 czerwca 2009 r. do dnia 30 czerwca 2009 r. więcej

Nr 2815/295/09 z dn. 03-11-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.2/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 6 maja 2009 r. do 3 czerwca 2009 r.
więcej

Nr 2814/295/09 z dn. 03-11-2009

w sprawie przyjęcia projektów Planów Działania dla Priorytetów VI-IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2010. więcej

Nr 2813/295/09 z dn. 03-11-2009

zmieniająca uchwałę Nr 2512/284/09 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 29 września 2009 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013
oraz instrukcji wypełniania tego wniosku.
więcej

Nr 2812/295/09 z dn. 03-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie Zasad kwalifikowania wydatków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, wzoru wniosku o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 oraz instrukcji wypełniania tego wniosku. więcej

Nr 2811/295/09 z dn. 03-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007 - 2013 dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2810/295/09 z dn. 03-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2009 rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. więcej

Nr 2809/295/09 z dn. 03-11-2009

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów zakupu systemów prezentacyjnych roll-up na potrzeby promocji konkursu Innowator Mazowsza. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.