Uchwały zarządu

Nr 2871/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Katolickim Stowarzyszeniem „Civitas Christiana” w sprawie współorganizacji XXXVI Konkursu
i Wystawy Ludowej Sztuki Religijnej w Kielcach oraz wydatkowania środków
na jego realizację.
więcej

Nr 2870/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie zakupu 190 egzemplarzy książki autorstwa Wojciecha Siemiona pt. „Lekcja czytania – Juliusz Słowacki”, która zostanie przeznaczona na rzecz upowszechniania kultury na terenie Województwa Mazowieckiego. więcej

Nr 2869/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Państwową Szkołą Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina dotyczącego promocji Mazowsza podczas XVII Międzynarodowego Festiwalu Chopinowskiego na Mazowszu, który odbędzie się w Sochaczewie oraz przeznaczenia środków finansowych na realizację tego porozumienia. więcej

Nr 2868/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie zakupu usługi promocji Województwa Mazowieckiego w ramach projektu pn. Mazowsze w sercu Chopina”. więcej

Nr 2867/297/09 z dn. 10-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia kosztów organizacji konferencji pt. „600 lat Bitwy pod Grunwaldem 1410 – 2010”. więcej

Nr 2866/297/09 z dn. 10-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych. więcej

Nr 2865/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na dzierżawę części działki o nr 1199/1 o powierzchni całkowitej 2139 m2 należącej do nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Harcerskiej 39. więcej

Nr 2864/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie umowy ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., dotyczącej udzielenia licencji na korzystanie za studium wykonalności pn. „Poprawa dostępu kolejowego
do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”.
więcej

Nr 2863/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie zaopiniowania projektu „Planu Gospodarki Odpadami Powiatu Sierpeckiego na lata 2009 - 2012 z uwzględnieniem lat 2013 – 2016 (Aktualizacja)”. więcej

Nr 2862/297/09 z dn. 10-11-2009

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne objęte całoroczną ochroną (łosie). więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.