Uchwały zarządu

Nr 2914/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki „Mazowiecka Agencja Energetyczna” Sp. z o.o. więcej

Nr 2913/299/09 z dn. 17-11-2009

zmieniająca niektóre uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowych dla instytucji kultury. więcej

Nr 2912/299/09 z dn. 17-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia dotacji samodzielnym publicznym zakładom opieki zdrowotnej w roku 2009. więcej

Nr 2911/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie pełnomocnictwa do prowadzenia w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego rozmów z beneficjentami, których wnioski o dofinansowanie projektów uzyskały jednakowy procent maksymalnej liczby punktów możliwych do zdobycia, a środków z alokacji w danym konkursie nie wystarcza na pokrycie wnioskowanych kwot. więcej

Nr 2910/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim
a Zespołem Szkół Spożywczo - Gastronomicznych w Warszawie, ul. Komorska 17/23 dotyczącego współorganizacji konkursu „Kuchnia polska na Mazowszu”.
więcej

Nr 2909/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów
i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007 – 2013.
więcej

Nr 2908/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Gminą Łąck dotyczącego współorganizacji konkursu „Najpiękniejszy ogród wiejski w gminie Łąck”. więcej

Nr 2907/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie przedłużenia terminu rozliczenia dotacji z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. więcej

Nr 2906/299/09 z dn. 17-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów z gminami
w sprawie przyznania dotacji celowych na dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych oraz wydatkowania środków finansowych na ich realizację.
więcej

Nr 2905/299/09 z dn. 17-11-2009

w sprawie aneksu nr 1 do umowy dotyczącej przyznania dotacji celowej
na dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Rawica.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.