Uchwały zarządu

Nr 2999/302/09 z dn. 30-11-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 9 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/2/2008 Priorytet III \"Regionalny system transportowy\" dla Działania 3.1 \"Infrastruktura drogowa\" (drogi powiatowe) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2998/302/09 z dn. 30-11-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego
bez preselekcji RPOWM/2.1/1/2009 Priorytet II „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza” dla Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej

Nr 2997/302/09 z dn. 30-11-2009

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2996/302/09 z dn. 30-11-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.4/1/2009 lista nr 4 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2995/302/09 z dn. 30-11-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu otwartego bez preselekcji RPOWM/4.4/1/2009 lista nr 3 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 2994/302/09 z dn. 30-11-2009

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Parafii Rzymskokatolickiej Świętego Krzyża w Warszawie – „Renowacja Kościoła Świętego Krzyża wraz
z zabudowaniami poklasztornymi w Warszawie jako ważnego obiektu dziedzictwa kultury narodowej” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VI \\\"Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji\\\", Działanie 6.1 „Kultura”.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.