Uchwały zarządu

Nr 3084/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 – 2013.
więcej

Nr 3083/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie Porozumienia dotyczącego powierzenia części zadań związanych z realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013. więcej

Nr 3082/303/09 z dn. 01-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu określającego terminy rozpoczęcia i zakończenia I tury naboru wniosków oraz wartości alokacji przeznaczonej
na Działania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.
więcej

Nr 3081/303/09 z dn. 01-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych
do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.
więcej

Nr 3080/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/6.2/2008 dla Działania 6.2 ,,Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 października 2008 r. do 17 listopada 2008 r. więcej

Nr 3079/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów przekazów pocztowych związanych
z wypłatą I transzy stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych Województwa Mazowieckiego w roku szkolnym 2009/2010 w ramach projektu „Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych.”
więcej

Nr 3078/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup sprzętu RTV z przeznaczeniem
na nagrody w konkursach i zawodach organizowanych na terenie Mazowsza.
więcej

Nr 3077/3032/09 z dn. 01-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup sprzętu RTV z przeznaczeniem na nagrody
w konkursach i zawodach organizowanych na terenie Mazowsza.
więcej

Nr 3076/303/09 z dn. 01-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie preliminarza wydatków związanego z udziałem delegacji zagranicznych w inauguracji Roku Chopinowskiego 2010 na Mazowszu, połączonej z uroczystym otwarciem Europejskiego Centrum Promocji Kultury Regionalnej i Narodowej „Matecznik - Mazowsze”, w dniach 16-18 października 2009 r. więcej

Nr 3075/303/09 z dn. 01-12-2009

w sprawie wydatkowania środków finansowych na współorganizację warsztatów i sympozjum Międzynarodowa Wymiana Wystaw Czasowych w dniach 3 - 4 grudnia 2009 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.