Uchwały zarządu

Nr 3232/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 2/POKL/8.1.2/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.2 „Wsparcie procesów adaptacyjnych
i modernizacyjnych w regionie – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 30 lipca 2009 do 24 sierpnia 2009 r.

więcej

Nr 3231/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej
na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu dla Działania 1.7 Promocja gospodarcza.
więcej

Nr 3230/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej
oraz strategicznej) złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.3/1/2009 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej

Nr 3229/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 1/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników
i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 2 lutego 2009 r.
do 13 marca 2009 r.
więcej

Nr 3228/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 1 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.2/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. więcej

Nr 3227/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 17 Priorytet
I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej

Nr 3226/307/09 z dn. 15-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 5 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej

Nr 3225/307/09 z dn. 15-12-2009

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów
do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 2 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.
więcej

Nr 3224/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia protestu w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 22 kwietnia 2009 r. więcej

Nr 3223/307/09 z dn. 15-12-2009

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.3/2009 dla Działania 9.3 „Upowszechnienie kształcenia ustawicznego w formach szkolnych” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 22 kwietnia 2009 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.