Uchwały zarządu

Nr 3236/308/09 z dn. 16-12-2009

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego zakupu usługi konsultacyjnej dotyczącej przygotowania postępowań o udzielenie zamówień publicznych w ramach realizacji zadania pn. „Przebudowa i rozbudowa bocznicy kolejowej ze stacji kolejowej Modlin do Portu Lotniczego w Modlinie oraz budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”. więcej

Nr 3235/308/09 z dn. 16-12-2009

w sprawie wskazania osób do Rady Nadzorczej I kadencji spółki „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach. więcej

Nr 3234/308/09 z dn. 16-12-2009

w sprawie akceptacji projektu umowy, wyrażenia zgody na objęcie udziałów i upoważnienia do podpisania umowy nowotworzonej spółki prawa handlowego pod firmą „Mazowiecki Szpital Wojewódzki Drewnica” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach. więcej

Nr 3233/308/09 z dn. 16-12-2009

w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Działań Pomocy Technicznej na 2010 rok
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 - 2013 dla Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.
więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.