Uchwały zarządu

Nr 3238/309/09 z dn. 21-12-2009

w sprawie zmiany uchwały Nr 2826/297/09 z dnia 10 listopada 2009 r. w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego „Matecznik Mazowsze centrum folklorystyczne” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji”, Działania 6.1 „Kultura”. więcej

Nr 3237/309/09 z dn. 21-12-2009

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 3 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2009 rok. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.