Uchwały zarządu

Nr 307/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013. więcej

Nr 306/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru projektów do dofinansowania ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2008 lista nr 18 Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości
na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013.
więcej

Nr 305/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem
o zbadanie zgodności przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy
o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw oraz ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej.
więcej

Nr 304/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu. więcej

Nr 303/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie udzielenia pożyczki krótkoterminowej Centrum Rehabilitacji
im. prof. M. Weissa „STOCER” Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Konstancinie Jeziorna.
więcej

Nr 302/324/10 z dn. 17-02-2010

w sprawie przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego za 2009 r. więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.