Uchwały zarządu

Nr 1002/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie zatwierdzenialisty rankingowej wniosków ocenionych w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.2/2009 dla Działania 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 6 kwietnia 2009 r.

więcej

Nr 1001/348/10 z dn. 20-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu ogłoszeń w prasie ogólnopolskiej i lokalnej
w związku z ogłoszeniem naboru wniosków do projektu Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1000/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie udzielenia dotacji Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „MEDITRANS” SPZOZ w Warszawie na zakup nagród dla uczestników
II Mistrzostw Ziemi Mazowieckiej w Ratownictwie Medycznym.

więcej

Nr 999/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wdrożenia programu naprawczego budżetu Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 998/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2010 r.

więcej

Nr 997/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie zmian budżetu Województwa Mazowieckiego na 2010 rok.

więcej

Nr 996/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego
na zakup usługi polegającej na wykonaniu tablic informacyjnych i reklamowych
dla beneficjentów działań wdrażanych przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ‑ 2013.        

więcej

Nr 995/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na wykonaniu
i dostawie materiałów promocyjnych i reklamowych z logo
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 994/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na zakup usługi polegającej na wykonaniu
i dostawie materiałów promocyjnych z nadrukiem z przeznaczeniem na informację
i promocję
Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim.

więcej

Nr 993/348/10 z dn. 20-05-2010

w sprawie powołania Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego przy Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.