Uchwały zarządu

Nr 1057/350/10 z dn. 26-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007 ‑ 2013 na rok 2010.

więcej

Nr 1056/350/10 z dn. 26-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalnościprojektów do dofinansowania
znajdujących się na liście nr 2 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/4.1/1/2008 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka”dla Działania 4.1 „Gospodarka wodno ‑ ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1055/350/10 z dn. 26-05-2010

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanych
pod względem oceny wykonalności
projektów do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego  z preselekcją RPOWM/2.2/1/2008 lista nr 6 Priorytet II "Przyspieszenie
e ‑ Rozwoju Mazowsza" dla Działania 2.2 "Rozwój e ‑ usług" Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1054/350/10 z dn. 26-05-2010

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 „Wsparcie
oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1053/350/10 z dn. 26-05-2010

w sprawie zatwierdzenia „Wytycznych dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno ‑ promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013”.

więcej

Nr 1052/350/10 z dn. 26-05-2010

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Mazowieckiego 2007 ‑ 2013.

więcej

Nr 1051/350/10 z dn. 26-05-2010

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie aneksu nr 3 do Umowy o dofinansowanie Rocznych Planów Działania Pomocy Technicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.