Uchwały zarządu

Nr 1878/383/10 z dn. 16-09-2010

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Akademii Podlaskiej – „Budowa budynku Wydziału Humanistycznego z Pracownią Rzeźby dla Akademii Podlaskiej
w Siedlcach przy ul. Żytniej - II etap”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (IWIPK), Priorytet VII Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego dla Działania 7.2 Infrastruktura służąca edukacji.

więcej

Nr 1877/383/10 z dn. 16-09-2010

w sprawie realizacji projektu własnego Województwa Mazowieckiego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007           – 2013 „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 617 relacji Przasnysz-Ciechanów na całej długości, tj. od km 0+000 do km 23+885” nr RPMA.03.01.00-14-003/09,                                 nr rej. RPO/3.1/1/00003/09, nr kanc. 1619/09.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.