Uchwały zarządu

Nr 57/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania w imieniu Województwa Mazowieckiego umów i porozumień w przedmiocie odstąpienia, rozwiązania, przystąpienia do długu lub cesji umów przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 56/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani Stefanii Markowicz do podejmowania czynności polikwidacyjnych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Warszawskim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie.

więcej

Nr 55/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Edwardowi Głażewskiemu do podejmowania czynności polikwidacyjnych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce.

więcej

Nr 54/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Panu Tomaszowi Rosłonkowi do przejęcia na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego mienia pozostałego po likwidacji zakładów budżetowych Warszawskiego Biura Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie i Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce oraz podpisania protokołów zdawczo – odbiorczych.

więcej

Nr 53/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzkiej Dyrekcji Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 52/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanych zakładach budżetowych Wojewódzkim Biurze Geodezji i Terenów Rolnych w Ostrołęce oraz Warszawskim Biurze Geodezji i Urządzeń Rolnych w Warszawie.

więcej

Nr 51/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązań po zlikwidowanym gospodarstwie pomocniczym Mazowieckim Zarządzie Nieruchomości w Warszawie.

więcej

Nr 50/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania po zlikwidowanym Szpitalu im. Michała Okońskiego Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 49/13/11 z dn. 11-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Aneksu do Porozumienia numer DIP/BDG-II/POPT/550/09/10, zawartego w dniu 6 września 2010 r. ze Skarbem Państwa - Ministrem Rozwoju Regionalnego w sprawie funkcjonowania na terenie województwa mazowieckiego Systemu Informacji o Funduszach Europejskich.

więcej

Nr 48/13/11 z dn. 11-01-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie nieruchomości stanowiących własność Województwa Mazowieckiego.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.