Uchwały zarządu

Nr 95/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Samodzielnego Wojewódzkiego Publicznego Zespołu Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej im. dr Barbary Borzym w Radomiu z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 14/2010 z dnia 23 listopada 2010 r.

więcej

Nr 94/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego SPZOZ w Warszawie z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 17/2010 z dnia 17 grudnia 2010 r.

więcej

Nr 93/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 7/2010 z dnia 26 kwietnia 2010 r.

więcej

Nr 92/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. z tytułu pożyczki udzielonej na podstawie umowy Nr 1/2009 z dnia 9 marca 2009 r.

więcej

Nr 91/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie odroczenia terminu płatności należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2010 rok.

więcej

Nr 90/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie zmiany harmonogramu spłaty należności Województwa Mazowieckiego przysługującej od Instytucji Filmowej „MAX-FILM” S.A. z tytułu opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu za 2009 rok.

więcej

Nr 89/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania w portalu komunikacyjnym BGK -ZLECENIA w imieniu Zarządu Województwa Mazowieckiego zleceń płatności ze środków europejskich i krajowego współfinansowania w Banku Gospodarstwa Krajowego.

więcej

Nr 88/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksu do umowy o kredyt przejściowy w rachunku bieżącym dla Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 87/15/11 z dn. 18-01-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach konkursu zamkniętego nr 2/POKL/8.1.1/2009 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałanie 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw – projekty konkursowe” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 1 lipca 2009 r. do dnia 29 lipca 2009 r. na podstawie Protokołu z II Posiedzenia Komisji Oceny Projektów (wnioski przywrócone do ponownej oceny merytorycznej w wyniku uwzględnienia środka odwoławczego).

więcej

Nr 86/15/11 z dn. 18-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie graficzne i druk poradnika dobrych praktyk innowacyjnych na potrzeby realizacji projektu pn. „Opracowanie koncepcji funkcjonowania Mazowieckiej Sieci Ośrodków Doradczo Informacyjnych w zakresie innowacji”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.