Uchwały zarządu

Nr 101/15/11 z dn. 20-01-2011

w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a WDI Obsługa Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie realizacji umów zawartych przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Ostrołęce (WDI), a przejętych z dniem 1 stycznia 2011 r. przez Województwo Mazowieckie jako następcę prawnego zlikwidowanego zakładu budżetowego WDI.

więcej

Nr 100/15/11 z dn. 20-01-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części zadania projektowego „Wsparcie prac związanych z przekształceniem ewidencji gruntów i budynków (EGiB) do postaci cyfrowej, uzupełnienie danych dot. budynków oraz modernizacja tego rejestru, przekształcenie mapy zasadniczej do postaci numerycznej, prace związane z przekształceniem do postaci cyfrowej innych danych przestrzennych, skanowanie dokumentów uzasadniających wpisy w EGiB”.

więcej

Nr 99/15/11 z dn. 20-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty dla drugiej części zamówienia na zakup usługi polegającej na realizacji części zadania projektowego „Doradztwo techniczne i finansowe w tym obsługa prawna zamówień publicznych” oraz zadania projektowego „Monitoring i kontrola prac instalacyjnych oraz testowanie i czynności techniczne odbioru systemów IT” realizowanych w ramach projektu kluczowego Samorządu Województwa Mazowieckiego: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w zakresie doradztwa technicznego i finansowego oraz koordynacji zadań wynikających z harmonogramu rzeczowo-finansowego projektu, monitorowania i rozliczenia projektu.

więcej

Nr 98/15/11 z dn. 20-01-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033.

więcej

Nr 97/15/11 z dn. 20-01-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie projektu budżetu Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej

Nr 96/15/11 z dn. 20-01-2011

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.