Uchwały zarządu

Nr 140/16/11 z dn. 25-01-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim, a WDI Obsługa Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w sprawie realizacji umów zawartych przez Wojewódzką Dyrekcję Inwestycji w Ostrołęce (WDI), a przejętych z dniem 1 stycznia 2011 r. przez Województwo Mazowieckie jako następcę prawnego zlikwidowanego zakładu budżetowego WDI.

więcej

Nr 139/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 138/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 137/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Wojewódzkiego Szpitala Bródnowskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 136/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pt. „Zagraniczny staż w Hiszpanii kluczem do europejskiej mobilności” w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” - Leonardo Da Vinci i udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

więcej

Nr 135/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu pt. „Poznajemy się przez praktykę. Praktyka uczniów technikum informatycznego z Wyszkowa (Polska) w Warburgu (Niemcy)” i udzielenia pełnomocnictwa Elżbiecie Michalik – Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 3 w Wyszkowie.

więcej

Nr 134/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie „Regulaminu przyznawania i przekazywania stypendiów dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2011/2012 w ramach projektu – Regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych”.

więcej

Nr 133/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które w wyniku pozytywnie rozpatrzonego odwołania przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.1.1/2010 dla Poddziałania 9.1.1 „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej”, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 trwającego od dnia 2 lutego 2010 r. do dnia 1 marca 2010 r.

więcej

Nr 132/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Zarządem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Ciechanowie, dotyczącego współorganizacji Gali Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

więcej

Nr 131/16/11 z dn. 25-01-2011

w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa Mazowieckiego do podpisania Wspólnego stanowiska Marszałków Województw: Lubelskiego, Mazowieckiego, Podkarpackiego, Podlaskiego, Świętokrzyskiego, Warmińsko-Mazurskiego dotyczącego włączenia do sieci drogowej TEN-T szlaku „Via Carpatia”, skierowanego do Ministra Infrastruktury w sprawie rewizji Transeuropejskiej Sieci Transportowej TEN-T.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.