Uchwały zarządu

Nr 274/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zapłatę kosztów postępowań w sprawach o zwrot wywłaszczonych nieruchomości.

więcej

Nr 273/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie przeprowadzenia kontroli w Mazowieckim Regionalnym Funduszu Pożyczkowym Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie.

więcej

Nr 272/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie przekazania mienia jednostce budżetowej Mazowieckiemu Biuru Geodezji i Urządzeń Rolnych.

więcej

Nr 271/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie kredytu długoterminowego przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu.

więcej

Nr 270/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie aneksów do umów przejętych po zlikwidowanym zakładzie budżetowym Wojewódzka Dyrekcja Inwestycji w Ostrołęce.

więcej

Nr 269/19/11 z dn. 08-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzkie Centrum Stomatologii w Warszawie.

więcej

Nr 268/19/11 z dn. 08-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia likwidatora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Siedlcach.

więcej

Nr 267/19/11 z dn. 08-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia miesięcznego Prezesa Zarządu spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu.

więcej

Nr 266/19/11 z dn. 08-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

więcej

Nr 265/19/11 z dn. 08-02-2011

w sprawie pokrycia zobowiązania Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.