Uchwały zarządu

Nr 312/21/11 z dn. 15-02-2011

w sprawie wskazania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego do realizacji programu „Moje boisko - Orlik 2012” w 2011 roku.

więcej

Nr 311/21/11 z dn. 15-02-2011

w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie w roli koordynatora do projektu European Trainers Oriented for Success w ramach Programu Leonardo da Vinci „Uczenie się przez całe życie”(LPP) oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.

więcej

Nr 310/21/11 z dn. 15-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powierzenia spółce „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o., jako zarządcy, administrowania parkingiem dozorowanym w systemie „Parkuj i Jedź”- w miejscowości Siedlce w okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

więcej

Nr 309/21/11 z dn. 15-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie umowy rocznej o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 308/21/11 z dn. 15-02-2011

w sprawie sprzedaży lokalu nr 23 położonego w budynku mieszkalnym przy ul. Kraszewskiego 7b w Konstancinie - Jeziornie oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 307/21/11 z dn. 15-02-2011

w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokali niemieszkalnych znajdujących się w budynku przy ul. 3-go Maja 127E w Józefowie.

więcej

Nr 306/21/11 z dn. 15-02-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

więcej

Nr 305/21/11 z dn. 15-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia darowizny przez Województwo Mazowieckie nieruchomości niezbędnych do przebudowy dróg wojewódzkich Nr 627 oraz Nr 807.

więcej

Nr 304/21/11 z dn. 15-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Województwa Mazowieckie nieruchomości niezbędnych do przebudowy dróg wojewódzkich Nr 571, Nr 627, Nr 727, Nr 728, Nr 802, Nr 803 oraz Nr 805.

więcej

Nr 303/21/11 z dn. 15-02-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie nabycia przez Województwo Mazowieckie nieruchomości położonych na terenie gminy Olszewo – Borki niezbędnych do przebudowy dróg wojewódzkich Nr 544 oraz Nr 626.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.