Uchwały zarządu

Nr 399/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które przeszły procedurę ponownej oceny merytorycznej w wyniku pozytywnego rozpatrzenia odwołania w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/9.4/2010 dla Działania 9.4 „Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 29 marca 2010 r. do dnia 26 kwietnia 2010 r. na podstawie Protokołu z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej

Nr 398/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury zamówienia publicznego na opracowanie graficzne i druk raportu otwarcia dotyczącego stanu innowacyjności Mazowsza po uchwaleniu Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza 2007 – 2015 w ramach projektu systemowego pn. „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”.

więcej

Nr 397/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie zakupu prenumeraty trzech egzemplarzy miesięcznika „UE Fundusze Strukturalne” w 2011 r.

więcej

Nr 396/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2011.

więcej

Nr 395/23/11 z dn. 01-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 394/23/11 z dn. 01-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.1/1/2008 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 393/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie wypłaty wynagrodzenia dla członków zespołów egzaminacyjnych Okręgowej Geologicznej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie działającej przy Marszałku Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 392/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego za lata 2008 - 2009 oraz przekazania tego dokumentu Sejmikowi Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 391/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o.

więcej

Nr 390/23/11 z dn. 01-03-2011

w sprawie powołania przedstawiciela Województwa Mazowieckiego do składu Rady Nadzorczej spółki „Mazowiecki Port Lotniczy Sochaczew” Sp. z o.o. w Sochaczewie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.