Uchwały zarządu

Nr 479/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie zwolnienia Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ w Likwidacji z obowiązku stosowania trybu przetargu, przy wynajmie pomieszczeń w budynku willi „Mon - Repos” przy ulicy Wierzejewskiego 12 w Konstancinie -Jeziornie.

więcej

Nr 478/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody Centrum Rehabilitacji im. prof. M. Weissa „STOCER” SPZOZ z siedzibą w Konstancinie - Jeziornie, postawionemu z stan likwidacji, na wydzierżawienie nieruchomości położonych w Konstancinie - Jeziornie i Warszawie na rzecz Mazowieckiego Centrum Rehabilitacji „STOCER” Sp. z o.o. z siedzibą w Konstancinie – Jeziornie.

więcej

Nr 477/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie przekazania do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie lokali mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, położonych przy ul. Krychnowickiej 1 w Radomiu.

więcej

Nr 476/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie udzielenia Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego bonifikaty od opłat rocznych za 2011 rok, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ul. Koszykowej 26/28 i ul. Sułkowskiego 26.

więcej

Nr 475/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie udzielenia Państwowemu Muzeum Etnograficznemu w Warszawie bonifikaty od opłaty rocznej za 2011 rok, z tytułu użytkowania wieczystego gruntu, położonego w Warszawie przy ulicy Kredytowej 1.

więcej

Nr 474/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do umowy 2/NI.IT.I/D/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. ze spółką „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. o świadczenie usług publicznych w zakresie wykonywania regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich na obszarze Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 473/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na realizację i emisję audycji radiowych dotyczących Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich oraz Lokalnych Grup Działania w sieci rozgłośni lokalnych i regionalnych Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 472/26/11 z dn. 15-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2011.

więcej

Nr 471/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Gminy Miasta Płock – miasta na prawach powiatu pn. „Rozbudowa ulicy Otolińskiej w Płocku wraz z brakującą infrastrukturą” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, Działanie 3.1 „Infrastruktura drogowa”.

więcej

Nr 470/26/11 z dn. 15-03-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków, które podlegały ponownej ocenie merytorycznej w wyniku pozytywnie rozpatrzonego protestu oraz odwołania w ramach konkursu otwartego nr 1/POKL/8.1.1/2010 dla Działania 8.1 „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie” Poddziałania 8.1.1 „Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 trwającego od dnia 26 stycznia 2010 r., zawieszonego 24 lutego 2010 r., na podstawie Protokołu z IV Posiedzenia Komisji Oceny Projektów.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.