Uchwały zarządu

Nr 587/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2033.

więcej

Nr 586/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie oświadczeń dotyczących rozwiązania umów dzierżawy nr 1/NI.IT.I/P/08 oraz 2/NI.IT.I/P/08 zawartych w dniu 12 listopada 2008 r. pomiędzy Województwem Mazowieckim a spółką „Koleje Mazowieckie - KM” sp. z o.o.

więcej

Nr 585/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Siedlce na wypłatę odszkodowań za grunty pozyskane przez Województwo Mazowieckie pod przebudowę drogi 803 na odcinku od mostu na rzece Muchawka do granicy Gminy Siedlce.

więcej

Nr 584/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości na użyczenie pomieszczeń znajdujących się w budynkach przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie, na rzecz spółki „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.

więcej

Nr 583/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wypłaty odszkodowań za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na poszerzenie dróg wojewódzkich.

więcej

Nr 582/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie zatwierdzenia zmian statutu Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie.

więcej

Nr 581/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej czasowego zaprzestania działalności Wojewódzkiego Szpitala Chirurgii Urazowej św. Anny Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie w zakresie działalności Bloku Operacyjnego Chirurgii Urazowej.

więcej

Nr 580/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Na wakacje po uśmiech”.

więcej

Nr 579/31/11 z dn. 29-03-2011

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2011 roku w obszarze promocja zdrowia i polityka społeczna - Priorytet 1. Działania na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – Zadanie: Wspieranie i realizacja programu profilaktyczno – terapeutycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin niewydolnych wychowawczo dotkniętych skutkami alkoholizmu realizowanego w trakcie wakacji pn. „Pogodne Lato”.

więcej

Nr 578/31/11 z dn. 29-03-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania jednostek samorządu terytorialnego z obszaru Województwa Mazowieckiego do realizacji programu „Moje Boisko - Orlik 2012” w 2011 roku.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.