Uchwały zarządu

Nr 1472/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie przyjęcia delegacji Obwodu Akmolińskiego Republiki Kazachstanu (dziecięcego zespołu folklorystycznego „Polanie”) na Mazowszu.

więcej

Nr 1471/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie zadania pn.: Budowa parkingu dla samochodów osobowych, budki parkingowej oraz wiaty na rowery w systemie ”Parkuj i Jedź” w miejscowościach Radom i Mińsk Mazowiecki oraz wydatkowania środków na realizację zadania.

więcej

Nr 1470/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług tłumaczeń pisemnych w ramach realizacji przez Samorząd Województwa Mazowieckiego projektu pn.: „Budowa systemu energii odnawialnej – kolektory słoneczne w zakładach opieki zdrowotnej, dla których organem tworzącym jest Samorząd Województwa” w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

więcej

Nr 1469/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/7.1.2/2011 dla Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałania 7.1.2 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r.

więcej

Nr 1468/64/11 z dn. 12-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach  Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”, Priorytetu VII – Promocja integracji społecznej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1467/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego  nr 1/POKL/7.1.1/2011 dla Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”,  Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r.

więcej

Nr 1466/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie wniosku do Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie rozstrzygnięcia sporu kompetencyjnego pomiędzy Zarządem Województwa Mazowieckiego pełniącym w imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego rolę Instytucji Pośredniczącej w komponencie regionalnym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki a Ministrem Rozwoju Regionalnego pełniącym funkcję Instytucji Zarządzającej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 1465/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w podróżach służbowych w ramach realizacji projektu pn.: „Jestem aktywny – będę przedsiębiorcą” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 2.2.1 „Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

więcej

Nr 1464/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Gwardii Ludowej, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz ENERGA - OPERATOR Spółka Akcyjna.

więcej

Nr 1463/64/11 z dn. 12-07-2011

w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Płocku przy Al. Jachowicza 30, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz Fortum Płock Spółka z o.o.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.