Uchwały zarządu

Nr 1519/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie zakupu usług doradczych w zakresie wdrażania Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1518/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie wyboru projektów do dofinansowania w drodze procedury odwoławczej w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/7.2/1/2009 Priorytet VII „Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego”, dla Działania: 7.2 „Infrastruktura służąca edukacji”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1517/66/11 z dn. 19-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Systemu Realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1516/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1515/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1514/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1513/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy na dostosowanie Systemu Zarządzania Materiałami Wojewódzkiego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego, w celu zapewnienia interoperacyjności z projektowanym Systemem Zarządzania Bazą Danych Obiektów Topograficznych.

więcej

Nr 1512/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie promocji Województwa Mazowieckiego podczas obchodów 49. Urodzin Kina Luna.

więcej

Nr 1511/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie zakupu programu artystycznego pt. „Kabaretowa Biesiada Babska” w ramach charytatywnej imprezy kulturalnej pt. „Biesiada Polska”.

więcej

Nr 1510/66/11 z dn. 19-07-2011

w sprawie Porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Oddziałem Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Mazowieckiego dotyczącego współorganizacji koncertu pn.: „Bohaterom Powstania Warszawskiego - Strażacy” oraz wydatkowania środków na realizację Porozumienia.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.