Uchwały zarządu

Nr 1580/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości położonej w Otwocku przy ul. Piłsudskiego 2/4 oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1579/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie przeznaczenia do oddania w najem lokali użytkowych znajdujących się w budynkach przy ul. Brzeskiej 12 w Warszawie oraz zakupu ogłoszenia prasowego.

więcej

Nr 1578/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego Gminy Grodzisk Mazowiecki pt. „Kompleksowa Modernizacja Gospodarki Odpadami Komunalnymi w gminie Grodzisk Mazowiecki” w ramach Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” RPO WM.

więcej

Nr 1577/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka” – Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1576/68/11 z dn. 26-07-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia harmonogramu naboru wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 na rok 2011.

więcej

Nr 1575/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 8.2 „Transfer wiedzy”, Podziałania 8.2.2 – „Regionalne Strategie Innowacji” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1574/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zatwierdzenia listy wniosków ocenionych w ramach naboru systemowego nr 1/POKL/7.1.1/2011 dla Działania 7.1 – „Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji”, Poddziałania 7.1.1 ,,Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013, trwającego od dnia 11 lutego 2011 r. do dnia 15 marca 2011 r.

więcej

Nr 1573/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1572/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zatwierdzenia wniosku systemowego w ramach Działania 6.2 – „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.

więcej

Nr 1571/68/11 z dn. 26-07-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na zamieszczeniu artykułu sponsorowanego na potrzeby promocji projektu pn.: „Poprawa zdolności innowacyjnych w europejskich klastrach chemicznych” (ChemClust) w ramach Programu Współpracy Międzyregionalnej INTERREG IVC, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.