Uchwały zarządu

Nr 1678/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie powierzenia Województwu Podlaskiemu do realizacji zadania organizacji publicznego transportu zbiorowego ze względu na planowany przebieg linii komunikacyjnej w wojewódzkich przewozach pasażerskich na linii kolejowej Siedlce – Czeremcha w okresie od dnia 11 grudnia 2011 r. do dnia 13 grudnia 2014 r.

więcej

Nr 1677/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Zespołowi Publicznych Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Warszawie na rozbiórkę pergoli przylegającej do budynku przy ul. Sobieskiego 93 w Warszawie.

więcej

Nr 1676/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „DREWNICA” SP ZOZ w Ząbkach na użyczenie pomieszczenia w budynku administracji, przy ulicy Rychlińskiego 1C w Ząbkach.

więcej

Nr 1675/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody Specjalistycznemu Szpitalowi Wojewódzkiemu w Ciechanowie na wynajem pomieszczenia w budynku Poradni Leczenia Uzależnień, przy ulicy Powstańców Wielkopolskich 2 w Ciechanowie.

więcej

Nr 1674/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody Samodzielnemu Wojewódzkiemu Publicznemu Zespołowi Zakładów Psychiatrycznej Opieki Zdrowotnej w Radomiu na podjęcie czynności zmierzających do wynajmu pomieszczeń w budynku Oddziału Dziecięco-Młodzieżowego, przy ulicy Krychnowickiej 1 w Radomiu.

więcej

Nr 1673/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji w sprawie współpracy na rzecz upowszechniania informacji o ofercie projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013 (PO KL) realizowanych przez Województwo oraz europejskich programów edukacyjnych zarządzanych przez FRSE, w szczególności w obszarze edukacji i współpracy europejskiej na terenie Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 1672/70/11 z dn. 09-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie „Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2011 rok”.

więcej

Nr 1671/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 1670/70/11 z dn. 09-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i zawarcia umowy dotyczącej seminarium kontaktowego „Teaching of Basic Skills” (Nauczanie o Podstawowych Umiejętnościach) - w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” oraz udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk – Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie.

więcej

Nr 1669/70/11 z dn. 09-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.