Uchwały zarządu

Nr 1740/72/11 z dn. 16-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji projektu systemowego nr POKL.06.02.00-14-001/10 Załóż firmę z WUP, realizowanego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie w ramach Priorytetu VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich”, Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 - 2013.

więcej

Nr 1739/72/11 z dn. 16-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.3/2/2010 Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.3 „Ochrona powietrza, energetyka”– Schemat I „Odnawialne źródła energii i kogeneracja” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1738/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa - Modlin Sp. z o.o. pn.: „Uruchomienie lotniska komunikacyjnego poprzez modernizację istniejącej infrastruktury oraz budowę nowej związanej z obsługą samolotów i pasażerów na terenie byłego lotniska wojskowego w Modlinie (Nowy Dwór Mazowiecki)”, znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet III „Regionalny system transportowy”, dla Działania 3.3 „Lotniska i infrastruktura lotnicza”.

więcej

Nr 1737/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie częściowego wyboru projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności do dofinansowania znajdujących się na liście nr 19 w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/3.1/1/2008 Priorytet III „Regionalny system transportowy” dla Działania 3.1 „Infrastruktura drogowa” (drogi gminne) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1736/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie upoważnienia do podpisywania zawiadomień o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawach dotyczących odzyskiwania należności ze ZPORR.

więcej

Nr 1735/72/11 z dn. 16-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisywania dokumentów związanych z Wnioskami o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu państwa, Wnioskami o zapewnienie finansowania z rezerwy celowej budżetu środków europejskich oraz Wnioskami o uruchomienie rezerwy celowej budżetu państwa i Wnioskami o uruchomienie rezerwy celowej budżetu środków europejskich, w ramach procedury uruchamiania oraz przyznawania zapewnienia finansowania przedsięwzięcia ze środków rezerwy celowej budżetu państwa i budżetu środków europejskich dla programów i projektów realizowanych w ramach Narodowej Strategii Spójności 2007 - 2013 oraz Funduszu Spójności 2004 - 2006, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Szwajcarsko - Polskiego Programu Współpracy na 2010 rok z części 83, poz. 8, 19, 98, 99.

więcej

Nr 1734/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej oceniającej wnioski kandydatów na ekspertów oceniających projekty złożone w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1733/72/11 z dn. 16-08-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013.

więcej

Nr 1732/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie zakupu usługi polegającej na publikacji ogłoszeń prasowych o rozpoczęciu naboru ciągłego kandydatów na ekspertów do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

więcej

Nr 1731/72/11 z dn. 16-08-2011

w sprawie wyrażenia zgody na opłacenie składki członkowskiej za 2011 rok w związku z uczestnictwem Województwa Mazowieckiego w grupie partnerskiej europejskich regionów PURPLE.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.