Uchwały zarządu

Nr 2722/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

więcej

Nr 2721/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2012 rok.

więcej

Nr 2720/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2012 – 2034.

więcej

Nr 2719/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2011 – 2034.

więcej

Nr 2718/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem 2011 roku.

więcej

Nr 2717/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie zmian w budżecie Województwa Mazowieckiego na 2011 r.

więcej

Nr 2716/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji dwóch szkoleń dla pracowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych Województwa Mazowieckiego, realizujących zadania z zakresu obronności.

więcej

Nr 2715/116/11 z dn. 08-12-2011

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji zadania polegającego na organizacji dwudniowego szkolenia dla przedstawicieli Lokalnych Grup Działania z Województwa Mazowieckiego.

więcej

Nr 2714/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów związanych z usługą przeprowadzenia wyjazdu studyjnego do biogazowni w Austrii i we Włoszech.

więcej

Nr 2713/116/11 z dn. 08-12-2011

zmieniająca uchwałę w sprawie zakupu nagród rzeczowych dla laureatów konkursu „Najaktywniejsze sołectwo”.

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.