Uchwały zarządu

Nr 61/222/13 z dn. 08-01-2013

w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadania publicznego Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w obszarze polityka społeczna, podobszarze „Działania na rzecz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej”, obejmującego prowadzenie  ośrodka adopcyjnego

więcej

Nr 60/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wstępnego wyboru projektów do dofinansowania w ramach Konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/5.2/1/2009 Priorytet V „Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu” dla Działania 5.2 „Rewitalizacja miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 59/222/13 z dn. 08-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów organizacji i obsługi spotkania informacyjnego z przedstawicielami Komisji Europejskiej

więcej

Nr 58/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 57/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Mazowieckim w Płocku, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 56/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie

więcej

Nr 55/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu

więcej

Nr 54/222/13 z dn. 08-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie powołania członków Rady Muzealnej przy Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie, którego organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 53/222/13 z dn. 08-01-2013

w sprawie akceptacji listy wojewódzkiej dotyczącej wyboru LGD do realizacji LSR w zakresie dodatkowych zadań, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

więcej

Nr 52/222/13 z dn. 08-01-2013

w sprawie wydatkowania w 2013 r. środków finansowych na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Ostrołęce”

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.