Uchwały zarządu

Nr 209/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie upoważnienia Marszałka Województwa do złożenia w imieniu Województwa Mazowieckiego zażalenia na postanowienie Wojewody Mazowieckiego znak WIŚ-II.747.2.469.2012.BG1 z dnia 23 stycznia 2013 r. odmawiającego wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia Euro 2012 dla inwestycji pn.: „Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin” oraz innych czynności niezbędnych do uzyskania decyzji o ustaleniu lokalizacji przedsięwzięcia EURO 2012 dla ww. inwestycji

więcej

Nr 208/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie przedłużenia terminu oceny formalnej wniosku o dofinansowanie projektu indywidualnego Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu pt.: „Budowa centrum kulturalno - rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu” w ramach Działania 6.2 „Turystyka” RPO WM 2007 - 2013

więcej

Nr 207/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wizytach studyjnych i udziału w konferencjach zagranicznych w 2013 roku w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 206/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów uczestnictwa pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w wizytach studyjnych i udziału w konferencjach krajowych w 2013 roku w ramach projektu systemowego „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 205/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie analizy raportu otwarcia „Innowacyjne Mazowsze – stan innowacyjności po uchwaleniu RIS Mazovia 2007 – 2015” oraz opracowanie na jej podstawie zaktualizowanego raportu w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza”

więcej

Nr 204/228/13 z dn. 29-01-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie Instrukcji Wykonawczej Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 203/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu

więcej

Nr 202/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Mazowieckiego Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Płocku

więcej

Nr 201/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Drewnica” Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Ząbkach

więcej

Nr 200/228/13 z dn. 29-01-2013

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Społecznej Samodzielnego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. dr Teodora Dunina w Rudce

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.