Uchwały zarządu

Nr 238/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów tłumaczenia ustnego podczas spotkania w dniu 14 lutego 2013 r. z przedstawicielami Komisji Europejskiej, dotyczącego stanu realizacji oraz wdrażania RPO WM 2007 – 2013

więcej

Nr 237/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZiPS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013 dla pracowników Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Instytucji Pośredniczących II stopnia, w roku 2013 przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 236/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie powierzenia Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. realizacji Zintegrowanego Planu Szkoleń (ZiPS) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 dla pracowników: Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 oraz Instytucji Pośredniczącej – zajmującej się zarządzaniem i wdrażaniem programu w roku 2013 przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.

więcej

Nr 235/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie zaopiniowania wniosku o objęcie Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO - PARK WISŁOSAN terenu w gminie miejskiej Radom – Województwo Mazowieckie

więcej

Nr 234/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie powołania osoby do Rady Nadzorczej II kadencji spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu

więcej

Nr 233/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie wskazania osoby na Prezesa Zarządu Spółki „Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii” Sp. z o.o. z siedzibą w Zagórzu

więcej

Nr 232/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie udzielenia dotacji Mazowieckiemu Specjalistycznemu Centrum Zdrowia im. prof. Jana Mazurkiewicza w Pruszkowie, ul. Partyzantów 2/4

więcej

Nr 231/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie wypłaty odszkodowania za nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod poszerzenie dróg wojewódzkich

więcej

Nr 230/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie powierzenia Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o., jako zarządcy, prowadzenie parkingu dozorowanego w systemie „Parkuj i Jedź” - w miejscowości Błonie w okresie od 7 lutego 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.

więcej

Nr 229/229/13 z dn. 05-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Zarządowi Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części nieruchomości, położonej w Łosicach przy ul. Kopernika 10A na rzecz Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Łosicach

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.