Uchwały zarządu

Nr 315/233/13 z dn. 19-02-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: „Mazowsze - Promocja Gospodarcza Serca Polski” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.7 „Promocja gospodarcza”

więcej

Nr 314/233/13 z dn. 19-02-2013

w sprawie przedłużenia terminu oceny wykonalności, strategicznej i merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu Nr RPOWM/2.2/1/2012, ponownej oceny projektów w ramach procedury odwoławczej w Działaniach 1.2, 1.5, 4.2, 4.3 oraz ponownej oceny projektu kluczowego RPO/3.2/0003/10

więcej

Nr 313/233/13 z dn. 19-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia do realizacji Planów Działania dla Priorytetów VI - IX komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na rok 2013

więcej

Nr 312/233/13 z dn. 19-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie badań i analiz dotyczących innowacyjności regionu Mazowsza oraz przygotowanie raportów w ramach projektu „Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza” oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 311/233/13 z dn. 19-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy projektów kluczowych do umieszczenia w indykatywnym planie inwestycyjnym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 310/233/13 z dn. 19-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie pełnomocnictwa udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na rzecz Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 309/233/13 z dn. 19-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów związanych z organizacją i przeprowadzaniem egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek w dniach 25 - 26 lutego 2013 roku

więcej

Nr 308/233/13 z dn. 19-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/4.2/1.2011 - Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.2 „Ochrona powierzchni ziemi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 307/233/13 z dn. 19-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce na użyczenie części działki oznaczonej nr 10319/7 położonej przy ul. Warszawskiej 2a w Ostrołęce

więcej

Nr 306/233/13 z dn. 19-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na wynajęcie lokalu mieszkalnego oznaczonego nr 9 w budynku przy ul. Wysokiej 1 w Pruszkowie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.