Uchwały zarządu

Nr 395/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie umowy z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A. na wytwarzanie i dostarczanie dokumentów zaświadczeń ADR w roku 2013 oraz przeznaczenia środków na pokrycie kosztów związanych z wytwarzaniem i dostarczaniem tych dokumentów

więcej

Nr 394/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie wyników oceny wykonalności, merytorycznej i strategicznej projektów przywróconych do oceny po uznaniu protestu wnioskodawcy za zasadny złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 393/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie wyników oceny wykonalności, merytorycznej i strategicznej projektów przywróconych do oceny po uznaniu protestu wnioskodawcy za zasadny złożonych w ramach konkursu otwartego bez preselekcji, Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.6 „Wspieranie powiązań kooperacyjnych o znaczeniu regionalnym” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 392/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Powiatu Przasnyskiego pn.: „Dyfuzja procesów rozwojowych na terenie Północnego Mazowsza poprzez kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w północnej części powiatu przasnyskiego - etap 1” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.3 „Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą”

więcej

Nr 391/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie zatwierdzenia częściowego wyboru pozytywnie zweryfikowanego pod względem oceny wykonalności projektu do dofinansowania w ramach konkursu zamkniętego z preselekcją RPOWM/6.2/1/2009 lista nr 8 Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 390/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Radomskiego Stowarzyszenia Romów „Romano Waśt” (Pomocna Dłoń) pn.: „ROMANO KHER - CYGAŃSKI DOM - kultura i edukacja” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet VI „Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji” dla Działania 6.1 „Kultura”

więcej

Nr 389/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie zatwierdzenia do dofinansowania projektu Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie pn.: „Wsparcie systemu ratowniczo - gaśniczego na terenie województwa mazowieckiego poprzez zakup specjalistycznego sprzętu w zakresie zapobiegania i ograniczania skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałania poważnym awariom” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013 (IWIPK), Priorytet IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” dla Działania 4.4 „Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu”

więcej

Nr 388/234/13 z dn. 26-02-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia listy rankingowej projektów pozytywnie zweryfikowanych pod względem oceny wykonalności i merytorycznej (horyzontalnej, szczegółowej) oraz strategicznej złożonych w ramach konkursu zamkniętego bez preselekcji RPOWM/1.5/1/2011 - Priorytet I „Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu” dla Działania 1.5 „Rozwój przedsiębiorczości” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 - 2013

więcej

Nr 387/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na wykonanie usługi doradczej i badania ewaluacyjnego pt.: „Ewaluacja ex - ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 - 2020”

więcej

Nr 386/234/13 z dn. 26-02-2013

w sprawie wyrażenia zgody na przygotowanie do druku, druk oraz wydanie wersji multimedialnej trzech poradników upowszechniających wiedzę na temat innowacyjności w ramach projektu systemowego „Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo – Informacyjnych w zakresie innowacji (MSODI)” oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.