Uchwały zarządu

Nr 523/240/13 z dn. 19-03-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie odwołania i powołania Rady Programowej w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu

więcej

Nr 522/240/13 z dn. 19-03-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji dwóch filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. KEN w Warszawie, jednej filii Biblioteki Pedagogicznej w Ostrołęce, jednej filii Biblioteki Pedagogicznej w Płocku oraz dwóch filii Biblioteki Pedagogicznej w Radomiu

więcej

Nr 521/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie wyrażenia zgody na złożenie wniosku aplikacyjnego i zorganizowanie zagranicznej mobilności szkolnej kadry edukacyjnej – w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” oraz udzielenia pełnomocnictwa Grażynie Gregorczyk – Dyrektorowi Ośrodka Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

więcej

Nr 520/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy w zakresie stworzenia działu pedagogicznego, w ramach powiatowej biblioteki publicznej

więcej

Nr 519/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Województwa Mazowieckiego na Walnym Zebraniu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej

więcej

Nr 518/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie kosztów prezentacji Województwa Mazowieckiego podczas XVIII Targów Turystyki i Wypoczynku LATO 2013 oraz III Otwarcia Sezonu Turystycznego na Mazowszu, które odbędą się w terminie 19 – 21 kwietnia 2013 roku w Warszawie

więcej

Nr 517/240/13 z dn. 19-03-2013

uchylająca uchwałę w sprawie powierzenia „Centrum Praha” Sp. z o.o. realizacji zadania polegającego na pełnieniu funkcji Inwestora Zastępczego w imieniu, na rachunek i rzecz Województwa Mazowieckiego dla inwestycji pn. Budowa odcinka linii kolejowej od stacji Modlin do Mazowieckiego Portu Lotniczego (MPL) Warszawa/Modlin oraz budowa stacji kolejowej Mazowiecki Port Lotniczy (MPL) Warszawa/Modlin

więcej

Nr 516/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie przedłożenia Sejmikowi Województwa Mazowieckiego sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych jednostek, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego za 2012 r.

więcej

Nr 515/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa procesowego

więcej

Nr 514/240/13 z dn. 19-03-2013

w sprawie upoważnienia do reprezentowania i wykonywania prawa głosu w imieniu Wspólnika, Województwa Mazowieckiego na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki „Przewozy Regionalne” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.