Uchwały zarządu

Nr 571/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie rozwiązania Umowy Nr POIS.7.3.195/09-00 dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego nr POIiŚ 7.3-10.1

więcej

Nr 570/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie przyjęcia pomocy finansowej od Gminy Miejskiej Ciechanów na dofinansowanie zakupu sprzętu i aparatury medycznej dla Specjalistycznego Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie

więcej

Nr 569/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2013 r. na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 568/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie udzielenia upoważnienia do przekazania dotacji celowych i powierzenia określonych obowiązków w zakresie gospodarki finansowej w części, którą dysponuje Departament Polityki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

więcej

Nr 567/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie przeznaczenia środków pieniężnych na pokrywanie kosztów opracowania materiałów edukacyjnych do programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych

więcej

Nr 566/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na usługę druku materiałów do programów edukacyjnych – „Wybierz życie pierwszy krok”, „Zdrowe piersi są OK” oraz do programu zdrowotnego w zakresie profilaktyki wtórnej u pacjentów po ostrych zespołach wieńcowych, a także na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 565/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie nadania Statutu Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Warszawie

więcej

Nr 564/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programów ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, strefy aglomeracja warszawska i strefy miasto Płock, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w powietrzu
 

więcej

Nr 563/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi polegającej na tłumaczeniu z języka angielskiego na język polski przez tłumacza przysięgłego dokumentu świadczącego o przystąpieniu Województwa Mazowieckiego do międzynarodowej sieci ENCORE – Konferencji Regionów Europy ds. Środowiska

więcej

Nr 562/241/13 z dn. 26-03-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki oraz wyznaczenia nowej aglomeracji Grodzisk Mazowiecki

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.