Uchwały zarządu

Nr 1388/276/13 z dn. 26-07-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie pokrycia części kosztów organizacji konferencji naukowej pn.: „Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej”

więcej

Nr 1387/276/13 z dn. 26-07-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na zakup usługi polegającej na opracowaniu merytorycznym, graficznym oraz druku i dostawie 2 albumów promujących „dobre praktyki” w ramach działań samorządowych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w województwie mazowieckim i Lokalne Grupy Działania funkcjonujące na Mazowszu oraz na wydatkowanie środków na zakup tej usługi

więcej

Nr 1386/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji festynu „Zielony Korczew” w Korczewie

więcej

Nr 1385/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie pokrycia kosztów usług związanych z organizacją stoiska wystawienniczego dla przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz dla partnerów Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich podczas Dożynek Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1384/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zakup usługi polegającej na dostawie sprzętu elektronicznego na nagrody dla laureatów II edycji konkursu „Najpiękniejsze parki Mazowsza” oraz V edycji konkursu dla przedszkoli z terenu województwa mazowieckiego pn.: „Drugie życie śmieci – czyli zróbmy coś pożytecznego z niczego”

więcej

Nr 1383/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zakup nagród dla laureatów XI edycji konkursu o tematyce ekologicznej pn. „Ekologia – i ja” dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1382/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektów uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego dotyczących programów ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu

więcej

Nr 1381/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie zawarcia Aneksu nr 2 do umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Garwolinie przy Al. Legionów 11 pomiędzy Województwem Mazowieckim a Szpitalem Mazowieckim w Garwolinie Spółka z o.o.

więcej

Nr 1380/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej, położonej w Wołominie przy ul. Ogrodowej 1A
 

więcej

Nr 1379/276/13 z dn. 26-07-2013

w sprawie wyrażenia zgody Szpitalowi Dziecięcemu im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie na wydzierżawienie 15 pomieszczeń i ciągu komunikacyjnego, znajdującego się na poziomie „0” w budynku A zlokalizowanych na terenie Szpitala

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.