Uchwały zarządu

Nr 1419/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów linii kolejowych na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku, oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania

więcej

Nr 1418/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wszczęcie procedury w sprawie zamówienia publicznego na sporządzenie dokumentacji do określenia programów ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku, oraz na wydatkowanie środków na realizację tego zadania
 

więcej

Nr 1417/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku w sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie podziału województwa lubelskiego na obwody łowieckie, w części dotyczącej obwodów łowieckich województwa lubelskiego znajdujących się równocześnie na obszarze województwa mazowieckiego

więcej

Nr 1416/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na powołanie członków Rady Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Łódzkiego

więcej

Nr 1415/277/13 z dn. 06-08-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do podpisania, w imieniu Województwa Mazowieckiego, wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dotację na sfinansowanie zadania pn.: „Wykonanie dokumentacji do określenia i aktualizacji programów ochrony powietrza dla stref na terenie województwa mazowieckiego, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu” oraz umowy o udzielenie tej dotacji

więcej

Nr 1414/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert konkursowych składanych w II otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej

więcej

Nr 1413/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

więcej

Nr 1412/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na wydatkowanie środków finansowych na pokrycie kosztów świadczenia usługi doradczo – konsultacyjnej na potrzeby realizacji Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Województwa Mazowieckiego

więcej

Nr 1411/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie przeprowadzenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej położonej w Warszawie przy ul. Solec 57 oraz zakupu ogłoszeń o przetargu

więcej

Nr 1410/277/13 z dn. 06-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Radomiu na podjęcie czynności zmierzających do wydzierżawienia w trybie przetargu budynku kuchni oraz restauracji dla personelu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Aleksandrowicza 5 w Radomiu
 

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.