Uchwały zarządu

Nr 1466/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie zakupu usług publikacji prasowych związanych z ogłoszeniem terminów i miejsc naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

więcej

Nr 1465/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji Dożynek Gminno   Dekanalnych w Szewnicy

więcej

Nr 1464/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji XV Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego

więcej

Nr 1463/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie pokrycia kosztów wykonania i dostarczenia dodatkowej partii materiałów promocyjnych z nadrukiem z przeznaczeniem na informację i promocję w ramach PROW 2007 - 2013, KSOW w Województwie Mazowieckim, PO RYBY 2007 - 2013

więcej

Nr 1462/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody na pokrycie części kosztów organizacji Święta Plonów Ziemi Płockiej

więcej

Nr 1461/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie pokrycia części kosztów związanych z organizacją XI Warszawskiego Święta Chleba

więcej

Nr 1460/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie udzielenia upoważnienia do składania oświadczeń woli w zakresie wyrażania zgody na zmianę przeznaczenia operacji, przeniesienia praw własności lub posiadania, zwolnienia z zobowiązań w wyniku zaistnienia okoliczności o charakterze siły wyższej lub wyjątkowych okoliczności dla działań „Odnowa i rozwój wsi”, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” oraz osi 4 Leader w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013

więcej

Nr 1459/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów

więcej

Nr 1458/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wyrażenia zgody Zespołowi Szkół Nr 3 im. Jana Kochanowskiego w Wyszkowie na prowadzenie dzienników wyłącznie w formie elektronicznej

więcej

Nr 1457/278/13 z dn. 13-08-2013

w sprawie wydatkowania środków finansowych na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem, przygotowaniem promocji/informacji i zaprojektowaniem oraz wykonaniem internetowego portalu tematycznego a także jego obsługą informatyczną i administrowaniem w ramach projektu systemowego Samorządu Województwa Mazowieckiego pn.: Rozwój nauki – rozwojem regionu – stypendia i wsparcie towarzyszące dla mazowieckich doktorantów

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.