Uchwały zarządu

Nr 1586/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2013 roku

więcej

Nr 1585/282/13 z dn. 03-09-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Samorządowi Województwa Mazowieckiego w 2012 r. na realizację zadania pn.: „Roboty budowlane w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), dotyczące obiektów służących rehabilitacji, w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, z wyjątkiem rozbiórki tych obiektów”

więcej

Nr 1584/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Województwem Mazowieckim a Wojewódzkim Samodzielnym Zespołem Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie dotyczącego współorganizacji „Obchodów uroczystości 80 – lecia Wojewódzkiego Samodzielnego Zespołu Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie” oraz na wydatkowanie środków finansowych na realizację tego porozumienia

więcej

Nr 1583/282/13 z dn. 03-09-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie przeprowadzenia pierwszych przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych części nieruchomości położonej w Ząbkach w rejonie ulic Kochanowskiego i Szpitalnej oraz zakupu ogłoszeń o przetargach

więcej

Nr 1582/282/13 z dn. 03-09-2013

zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonej w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego 1, stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego, na rzecz ATM S.A.

więcej

Nr 1581/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie darowizny nieruchomości zabudowanej położonej w Otwocku przy ul. Pułaskiego 3A

więcej

Nr 1580/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie sprzedaży lokali znajdujących się w budynku położonym przy Al. Legionów 44 w Garwolinie oraz zakupu ogłoszenia prasowego

więcej

Nr 1579/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie przekazania nieruchomości położonej w Płocku przy ul. Wroniej 3 do administrowania Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie

więcej

Nr 1578/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie wniosku dotyczącego pozbawienia kategorii dróg powiatowych drogi nr 3308W położonej na terenie powiatu przysuskiego

więcej

Nr 1577/282/13 z dn. 03-09-2013

w sprawie wyrażenia zgody Mazowieckiemu Zarządowi Nieruchomości w Warszawie na wynajęcie części dachu i części poddasza, znajdujących się na nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Nowy Zjazd 1 stanowiącej własność Województwa Mazowieckiego

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.