Uchwały zarządu

Nr 2173/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 – 2039

więcej

Nr 2172/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku Województwa Mazowieckiego autopoprawki Nr 1 do projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2013 r.

więcej

Nr 2171/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie wniesienia pod obrady Sejmiku projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie zaskarżenia do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Warszawie rozstrzygnięcia nadzorczego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 19 listopada 2013 r. stwierdzającego nieważność uchwały Nr 169/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r. zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Mazowieckiego na lata 2013 - 2036

więcej

Nr 2170/308/13 z dn. 11-12-2013

w sprawie stanowiska do wniosku Komisji Budżetu i Finansów Sejmiku Województwa Mazowieckiego o projekcie uchwały budżetowej Województwa Mazowieckiego na 2014 rok

więcej
Uchwały zarządu

Szanowni Państwo, jeżeli opublikowany artykuł nie jest prawidłowo odczytany przez czytnik ekranu, prosimy o przesłanie uwag do artykułu wraz z podaniem linka do informacji, której dotyczy pytanie. Postaramy się udostępnić bardziej czytelny plik.